Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
30-11-23, 22:18

Bảng giá chính thức Phần mềm TimeEDU, Phần mềm quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - Âm nhạc

Gói Chuẩn (S), Gói Pro (P), Gói Extra (X) và Gói One (O)