Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:13, Nhóm: Phần Mềm TimeEDU

Ở giai đoạn khởi nghiệp hoặc mới vận hành một trung tâm, các tính năng quy trình hữu ích được cung cấp bởi Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Chuẩn Online - dành riêng cho các Trung tâm mới vừa và nhỏ sẽ giúp trung tâm đi vào vận hành một cách khoa học và chặt chẽ ngay từ buổi đầu tiên.

TimeEDU Chuẩn, Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Chuẩn được thiết kế với các Module quan trọng nhất trong việc quản lý và vận hành một Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc. Trái tim của Phần mềm TimeEDU là Module Ghi danh đóng học phí, chúng tôi thiết kế mô hình Ghi danh đóng học phí đáp ứng cho hơn 100 mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc. Áp dụng triết lý tìm kiếm mọi thứ sau 1 click chuột, chúng tôi hình thành nên Timeline Tìm Kiếm ngay tại giao diện quan trọng nhất, giúp Tư vấn viên, Giáo viên và Quản lý có thể nắm bắt tình trạng của 1 học viên chỉ sau 1 click chuột.

 

GHI DANH HỌC VIÊN

1. Ghi danh học viên:

- Tra cứu nhanh thông tin học viên tại khung search timeline theo tên/số điện thoại/mã học viên nhằm truy xuất thông tin học viên cũ đã theo học tại Trung tâm.

- Điền thông tin cơ bản của Học viên: Họ tên, Ngày sinh, Điện thoại cũng như thông tin Phụ huynh, Ghi chú...Có thể cập nhật chi tiết bổ sung sau này.

- Tư vấn có thể Ghi danh thông tin học viên, sau một thời gian sẽ tiến hành Đóng học phí.

2. Chọn Lớp học:

- Tìm kiếm nhanh theo Tên lớp 

 

 

Nhập thông tin học viên: Ở đây có thể nhập nhanh Tên và thông tin liên lạc

 

 

Chọn lớp học muốn ghi danh. Có thể tìm kiếm nhanh Lớp học.

 

Tại giao diện này quy trình có thể lưu Thông tin ghi danh hoặc tiếp tục Đóng học phí.

 

3. Đóng học phí:

- Lưu ý Thời lượng, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc: Ở đây Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU hỗ trợ linh hoạt đóng theo bất kỳ thời lượng nào và vận hành theo nguyên tắc tam suất.

- Ngày bắt đầu cần khớp với lịch học của lớp.

- Giảm giá nếu có

- In hóa đơn: Hệ thống hỗ trợ in 2 liên A5 trên giấy A4.

 

ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC VIÊN

 

Lưu ý chọn Thời lượng - Ngày bắt đầu, hệ thống sẽ tự động tính toán Ngày kết thúc. Chọn Ngày bắt đầu cần khớp với Lịch học.

 

 

Biên lai đóng học phí được hỗ trợ in 2 liên A5 trên 1 giấy khổ A4

 

 

THÔNG TIN ĐÓNG HỌC PHÍ

 

 

TIMELINE TÌM KIẾM THÔNG MINH

 

Giao diện Search Timeline là tính năng tìm kiếm thông minh cao cấp của Hệ thống TimeEDU

 

THỜI KHÓA BIỂU - ĐIỂM DANH

 

Các lưu ý chính trong quy trình Điểm danh:

1. Chọn đúng Ngày giờ học để tiến hành thao tác điểm danh

2. Hệ thống không cho phép điểm danh trước cho tương lai

3. Nếu nghỉ học có phép vẫn tiến hành điểm danh

4. Khi điểm danh các logic hệ thống sẽ được cập nhật do đó cần lưu ý thao tác chính xác

5. Khi thao tác điểm danh tất cả cần chắc rằng tất cả học viên đã lên lớp

Điểm danh là một thao tác cần thiết cho tất cả Trung tâm Quản lý Học viên, điểm danh cung cấp các thông tin quan trọng về tính chuyên cần, sự hiện diện của học viên, việc quản lý học viên của Giáo viên cũng như Trung tâm. Ngoài ra điểm danh là một logic bắt buộc khi Hệ thống cần quy chuẩn thời lượng còn lại của học viên nhằm hỗ trợ các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp, Ngưng học...

 

 

Chọn Học viên tương ứng để tiến hành Điểm danh

 

 

KẾT QUẢ ĐIỂM DANH

 

 

 

LỊCH LỄ TẾT

Đối với quy trình thiết lập Lịch Lễ Tết cần lưu ý các điểm sau:

- Lớp học tạo sau Lịch Lễ Tết sẽ cần vào thiết lập ngày bù tương ứng

- Lớp học tạo trước Lịch Lễ Tết, hệ thống sẽ tự động đẩy ngày tuần hoàn tương ứng

 

 

Chú ý chọn Từ ngày - Đến ngày chính xác và check Dạy bù nếu muốn chuyển ngày học

 

 

BẢO LƯU HỌC PHÍ

Các lưu ý cho quy trình Bảo lưu học phí:

1. Hệ thống sẽ tính toán số tiền học phí còn lại dựa trên quy trình Điểm danh

2. Hệ thống sẽ quy đổi số tiền với thời lượng tương ứng

3. Hệ thống sẽ lưu số tiền để tiến hành các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp

4. Quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp rất linh hoạt và đơn giản giúp Trung tâm thao tác một cách nhanh chóng

 

 

 

Tại giao diện này có thể tiến hành Bảo lưu, Chuyển lớp hoặc Ngưng học.

 

Tình trạng Bảo lưu được thể hiện khi tìm kiếm thông tin học viên tại Search Timeline

 

CHUYỂN LỚP HỌC

Các lưu ý cho quy trình Chuyển lớp:

1. Hệ thống sẽ tính toán số tiền học phí còn lại dựa trên quy trình Điểm danh

2. Hệ thống sẽ quy đổi số tiền với thời lượng tương ứng

3. Hệ thống sẽ lưu số tiền để tiến hành các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp

4. Quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp rất linh hoạt và đơn giản giúp Trung tâm thao tác một cách nhanh chóng

 

 

 

BÁO CÁO DOANH THU LỢI NHUẬN

 

Các lưu ý khi xem Báo cáo tại Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU:

1. Báo cáo phân bổ Vào - Ra như bảng báo cáo tài chính

2. Các hạng mục được phân bổ theo hàng

3. Có thể xem chi tiết từng hạng mục

4. Hỗ trợ tìm kiếm, lọc đa tiêu chí

 

Ví dụ sau khi Đóng học phí và Bán sản phẩm cho Học viên

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm