Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
15-11-23, 12:01, Nhóm: Khách Hàng TimeEDU

Phần mềm TimeEDU Chuẩn, Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Chuẩn, là một giải pháp hữu hiệu và đơn giản trong việc quản lý một trung tâm vừa và nhỏ. Ở giai đoạn mới vận hành một trung tâm, các tính năng được cung cấp bởi Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Chuẩn Online - sẽ giúp trung tâm đi vào vận hành một cách khoa học và chặt chẽ.

Phần mềm sẽ giúp cho trung tâm dễ dàng hơn trong việc phân lịch học theo từng lớp của trung tâm đề ra chỉ thông qua các thao tác đơn giản trên hệ thống phần mềm của mình. Ngoài ra còn giúp quản lý chặt chẽ hơn về các buổi học, lớp học của trung tâm. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Chuẩn Online - đồng hành với Askademy gồm các Phân hệ:

 • Module Timeline thông minh
 • Module Ghi danh - Đóng học phí
 • Moule Quản lý Học viên - Học phí học viên
 • Module Thời khoá biểu - Điểm danh
 • Module Quản lý Chi lương giáo viên
 • Module Quản lý Phân quyền người dùng
 • Module Quản lý Lịch sử học tập - Bảo lưu - Chuyển lớp
 • Module Báo cáo Doanh thu - Học phí
 • Module Quản lý Tài khoản đăng nhập Phụ huynh
 • Module Quản lý Trao đổi giữa Nhà trường - Phụ huynh
 • Module Quản lý Thi cử - Bằng cấp
 • Module Quản lý Kho - Bán hàng (POS)
 • Module Quản lý Công việc, Dự án
 • Module Quản lý Tài khoản Tư vấn viên
 • Module Quản lý Tư vấn viên - Thông kê hiệu suất ghi danh
 • Module Quản lý Sự kiện
 • Module Quản lý Đa cơ sở

Trung tâm Askademy tại TP.HCM chuyên đào tạo kỹ năng mềm cũng như ngoại ngữ. Công ty phần mềm chúng tôi sẽ luôn không ngừng đẩy mạnh, phát triển các bước tiến xa hơn cho thương hiệu Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Chuẩn Online của mình.

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm