Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
14-11-23, 16:51, Nhóm: Khác Biệt TimeEDU

Với đặc thù riêng, TimeEDU VIP được mở rộng và Code riêng dành cho Bạn.

Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU được thiết kế chuẩn chỉnh đáp ứng hầu như tất cả mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên với nhu cầu đặc thù riêng của những Trung tâm quy mô lớn hoặc những mong muốn riêng, đội ngũ chuyên viên Phát triển Sản phẩm của chúng tôi sẽ tiến hành thống nhất để đi đến bước ký kết hợp đồng thực hiện. 

 

QUY TRÌNH MỞ RỘNG TimeEDU VIP

 

Giai đoạn tìm hiểu và thống nhất yêu cầu

  • Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi chúng tôi cùng khách hàng sẽ tìm hiểu tất cả quy trình vận hành, mong muốn và kết quả cần bàn giao để lên chi tiết Tài liệu nghiệp vụ dựa trên Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Gói Chuyên Nghiệp

 

Giai đoạn phác thảo giao diện – Mockup và thống nhất các vòng phát triển – Sprint

  • Dựa trên Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ - TimeEDU Gói Chuyên Nghiệp, Nhóm nghiệp vụ của chúng tôi sẽ phác thảo giao diện tương ứng với giao diện thực tế nhưng chỉ ở mức độ Mockup Black&White. Giao diện thể hiện tất cả thông tin cần thiết cũng như quy trình logic. Dựa trên giao diện phác thảo này, giữa chúng tôi và khách hàng sẽ có cái nhìn chung và đi đến thống nhất bắt tay vào giai đoạn phát triển phần mềm

 

Giai đoạn phát triển theo từng Sprint

  • Theo kế hoạch Roadmap đã thống nhất, đội ngũ chuyên viên Thiết kế giao diện phần mềm của chúng tôi sẽ lên giao diện chính thức theo từng Sprint và gửi khách hàng review với thời gian 1 tuần trước khi đội ngũ Lập trình bắt tay vào Code
  • Ứng với mỗi Sprint chúng tôi có áp dụng nguyên tắc điều chỉnh khối lượng theo biên độ +- 10% nghiệp vụ cho các Sprint trước đó nhằm có các thay đổi thích hợp sau mỗi Sprint. Đây là đúc kết kinh nghiệm của chúng tôi với trên 10 năm quản lý dự án phát triển phần mềm.
  • Ở giai đoạn này thường sẽ có khoảng 4 – 6 Sprints, mỗi Sprint khoảng 2 – 4 tuần. Tất cả các delivery ở mỗi Sprint đều được bàn thảo chốt giữa công ty và khách hàng qua văn bản.

 

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm