Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:08, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Mỗi giao dịch liên quan đến tài chính đều được ghi nhận vào Báo cáo. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU thiết kế Báo cáo chuyên sâu nhiều cấp độ và bao gồm tất cả các hạng mục như: Học phí, Chi lương, Bán Hàng, Thu Chi Phát Sinh...Tại giao diện Báo cáo thông tin được thể hiện tổng quan, chi tiết, hạng mục...

 

BÁO CÁO DOANH THU - ĐA TIÊU CHÍ

1. Báo cáo phân bổ Vào - Ra như bảng báo cáo tài chính

2. Các hạng mục được phân bổ theo hàng

3. Có thể xem chi tiết từng hạng mục

4. Hỗ trợ tìm kiếm, lọc đa tiêu chí

 

GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

Ví dụ sau khi Đóng học phí và Bán sản phẩm cho Học viên

 

Ví dụ sau khi Chi lương cho giáo viên

 

Ví dụ sau khi thực hiện Thu Chi phát sinh

 

Khi xem chi tiết một hạng mục, ví dụ Học phí

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm