Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm TimeEDU theo từng Module - Tin tức mới nhất từ TimeEDU.vn

Học Viên
30-11-23, 19:07

Ngoài việc giảng dạy, Giáo viên sẽ tham gia vào quy trình Điểm danh học viên nhằm đánh giá tính chuyên cần cũng như có sự liên hệ thích hợp với phụ huynh khi cần. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ quy trình điểm danh đa dạng nhằm giảm thiểu thao tác phức tạo như: có thể điểm danh lại, điểm danh tất cả hoặc tích hợp với thiết bị mã vạch để tiến hành điểm danh theo mã học viên.

Ngoài việc giảng dạy, Giáo viên sẽ tham gia vào quy trình Điểm danh học viên nhằm đánh giá tính chuyên cần cũng như có sự liên hệ thích hợp với phụ huynh khi cần. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ quy trình điểm danh đa dạng nhằm giảm thiểu thao tác phức tạo như: có thể điểm danh lại, điểm danh tất cả hoặc tích hợp với thiết bị mã vạch để tiến hành điểm danh theo mã học viên.

Giáo Viên
20-11-23, 16:10

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ  trợ cơ chế thiết lập Lương linh động. Lương giáo viên có thể tính trên 15 phút, 45 phút, 60 phút hoặc tính theo buổi, linh hoạt theo ngày giờ học, ngày học. Lương được tách ra Lương cơ bản và Lương giảng dạy nhằm giúp bộ phận Kế toán linh hoạt nhất trong việc chi trả Lương.

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ  trợ cơ chế thiết lập Lương linh động. Lương giáo viên có thể tính trên 15 phút, 45 phút, 60 phút hoặc tính theo buổi, linh hoạt theo ngày giờ học, ngày học. Lương được tách ra Lương cơ bản và Lương giảng dạy nhằm giúp bộ phận Kế toán linh hoạt nhất trong việc chi trả Lương.

Người dùng
20-11-23, 16:10

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU cung cấp Module Quản lý Người dùng linh hoạt nhằm hỗ trợ thêm mới người dùng hệ thống như Giáo viên, Tư vấn viên, Quản lý và các bộ phận phòng ban khác.

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU cung cấp Module Quản lý Người dùng linh hoạt nhằm hỗ trợ thêm mới người dùng hệ thống như Giáo viên, Tư vấn viên, Quản lý và các bộ phận phòng ban khác.

Lớp học
20-11-23, 16:09

Đây là bước bắt buộc và quan trọng đầu tiên cần thiết lập trên Phần mềm TimeEDU. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ cơ chế linh hoạt cho khung thời lượng như 45', 60', buổi, thiết lập nhiều Giáo viên trong một khung giờ, nhiều khung giờ trong một ngày nhằm đáp ứng tất cả mô hình của Trung tâm Ngoại ngữ dành cho người lớn, dành cho Thiếu nhi, Trường Âm nhạc.

Đây là bước bắt buộc và quan trọng đầu tiên cần thiết lập trên Phần mềm TimeEDU. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ cơ chế linh hoạt cho khung thời lượng như 45', 60', buổi, thiết lập nhiều Giáo viên trong một khung giờ, nhiều khung giờ trong một ngày nhằm đáp ứng tất cả mô hình của Trung tâm Ngoại ngữ dành cho người lớn, dành cho Thiếu nhi, Trường Âm nhạc.

Học Bù
20-11-23, 16:09

Học bù nhằm đảm bảo đủ số giờ lên lớp theo quy định cho Học viên cũng như linh hoạt trong việc thiết lập giảng dạy khi có các sự kiện không nằm trong kế hoạch. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ,  m nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập nghỉ học và học bù linh hoạt nhằm dễ dàng giúp Giáo vụ trong thao tác thiết lập học bù cho học viên cũng như lớp học.

Học bù nhằm đảm bảo đủ số giờ lên lớp theo quy định cho Học viên cũng như linh hoạt trong việc thiết lập giảng dạy khi có các sự kiện không nằm trong kế hoạch. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ,  m nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập nghỉ học và học bù linh hoạt nhằm dễ dàng giúp Giáo vụ trong thao tác thiết lập học bù cho học viên cũng như lớp học.

Dự Án
20-11-23, 16:09

Ngoài mục đích Quản lý Học tập của Học viên, Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU trang bị đầy đủ các phân hệ quan trọng khác trong việc quản lý một Trung tâm, bên cạnh các phân hệ như Bán Hàng, Kho, Thu Chi, hệ thống cung cấp thêm phân hệ cao cấp như Quản lý Dự án. Quản lý Dự án là phân hệ không thể thiếu đối với một Trung tâm lớn.

Ngoài mục đích Quản lý Học tập của Học viên, Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU trang bị đầy đủ các phân hệ quan trọng khác trong việc quản lý một Trung tâm, bên cạnh các phân hệ như Bán Hàng, Kho, Thu Chi, hệ thống cung cấp thêm phân hệ cao cấp như Quản lý Dự án. Quản lý Dự án là phân hệ không thể thiếu đối với một Trung tâm lớn.

Tài Khoản
20-11-23, 16:08

Bảo lưu và Chuyển lớp là quy trình thường xuyên đối với một Trung tâm Đào tạo như Trung tâm Ngoại ngữ, Trường dạy nhạc. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với module Tài chính chuyên nghiệp hoạt động như một Tài khoản ngân hàng, giúp dễ dàng thực hiện: Bảo lưu học phí, Chuyển lớp, Đóng học phí, Chuyển học phí...

Bảo lưu và Chuyển lớp là quy trình thường xuyên đối với một Trung tâm Đào tạo như Trung tâm Ngoại ngữ, Trường dạy nhạc. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với module Tài chính chuyên nghiệp hoạt động như một Tài khoản ngân hàng, giúp dễ dàng thực hiện: Bảo lưu học phí, Chuyển lớp, Đóng học phí, Chuyển học phí...

Báo Cáo
20-11-23, 16:08

Mỗi giao dịch liên quan đến tài chính đều được ghi nhận vào Báo cáo. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU thiết kế Báo cáo chuyên sâu nhiều cấp độ và bao gồm tất cả các hạng mục như: Học phí, Chi lương, Bán Hàng, Thu Chi Phát Sinh...Tại giao diện Báo cáo thông tin được thể hiện tổng quan, chi tiết, hạng mục...

Mỗi giao dịch liên quan đến tài chính đều được ghi nhận vào Báo cáo. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU thiết kế Báo cáo chuyên sâu nhiều cấp độ và bao gồm tất cả các hạng mục như: Học phí, Chi lương, Bán Hàng, Thu Chi Phát Sinh...Tại giao diện Báo cáo thông tin được thể hiện tổng quan, chi tiết, hạng mục...

Bán Hàng
20-11-23, 16:08

Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với Module Bán hàng chuyên nghiệp. Sản phẩm nhập vào Kho chính và có thể xuất cho các Kho lẻ (Cở sở) khác nhau đế tiến hành Bán hàng. Quản lý tồn kho chặt chẽ theo nguyên tắc Nhập - Xuất - Tồn. Sản phẩm bán cho Học viên nhanh cho dễ dàng và có thể tích hợp Mã vạch khi bán hàng.

Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với Module Bán hàng chuyên nghiệp. Sản phẩm nhập vào Kho chính và có thể xuất cho các Kho lẻ (Cở sở) khác nhau đế tiến hành Bán hàng. Quản lý tồn kho chặt chẽ theo nguyên tắc Nhập - Xuất - Tồn. Sản phẩm bán cho Học viên nhanh cho dễ dàng và có thể tích hợp Mã vạch khi bán hàng.

Thi Cử
20-11-23, 16:07

Quản lý Thi Cử là một module đặc biệt của Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU mà ít hệ thống Quản lý Học viên nào hiện tại có thể cung cấp. Tại TimeEDU người dùng có thể tạo Lịch thi theo Lớp học, Thi tập trung và sau đó cho tiến hành đăng ký Dự thi một cách dễ dàng. Giáo viên có thể tham gia chấm điểm thi và kết quả thi được in ra nhanh chóng.

Quản lý Thi Cử là một module đặc biệt của Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU mà ít hệ thống Quản lý Học viên nào hiện tại có thể cung cấp. Tại TimeEDU người dùng có thể tạo Lịch thi theo Lớp học, Thi tập trung và sau đó cho tiến hành đăng ký Dự thi một cách dễ dàng. Giáo viên có thể tham gia chấm điểm thi và kết quả thi được in ra nhanh chóng.

Ghi Danh
20-11-23, 16:07

Quy trình Ghi danh, Đóng học phí là quy trình được sử dụng nhiều nhất tại các Trung tâm Ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn...và đây cũng là một trong quy trình cần được thiết kế tối ưu nhất nhằm vẫn đảm bảo tính phức tạp nhưng thao tác nhanh nhất có thể. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU tích hợp hơn 100 tính năng trong quy trình này nhưng thao tác chỉ cần 1 - 3 phút.

Quy trình Ghi danh, Đóng học phí là quy trình được sử dụng nhiều nhất tại các Trung tâm Ngoại ngữ như Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn...và đây cũng là một trong quy trình cần được thiết kế tối ưu nhất nhằm vẫn đảm bảo tính phức tạp nhưng thao tác nhanh nhất có thể. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU tích hợp hơn 100 tính năng trong quy trình này nhưng thao tác chỉ cần 1 - 3 phút.

Lễ Tết
20-11-23, 16:07

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập Lịch Lễ Tết, Sự kiện nhằm tự động hóa quy trình tạo khung lớp học. Hệ thống sẽ tự động check và thiết lập các Ngày giờ học không trùng với Lịch Lễ Tết. Nguyên tắc vận hành Lịch Lễ Tết thông minh giúp giảm tải lượng công việc quản lý thủ công. Lịch Lễ Tết nên thiết lập từ ngay ban đầu vận hành hệ thống.

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập Lịch Lễ Tết, Sự kiện nhằm tự động hóa quy trình tạo khung lớp học. Hệ thống sẽ tự động check và thiết lập các Ngày giờ học không trùng với Lịch Lễ Tết. Nguyên tắc vận hành Lịch Lễ Tết thông minh giúp giảm tải lượng công việc quản lý thủ công. Lịch Lễ Tết nên thiết lập từ ngay ban đầu vận hành hệ thống.