Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:10, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ  trợ cơ chế thiết lập Lương linh động. Lương giáo viên có thể tính trên 15 phút, 45 phút, 60 phút hoặc tính theo buổi, linh hoạt theo ngày giờ học, ngày học. Lương được tách ra Lương cơ bản và Lương giảng dạy nhằm giúp bộ phận Kế toán linh hoạt nhất trong việc chi trả Lương.

 

THIẾT LẬP LƯƠNG

1. Lương được chi trả theo cơ chế Lương được thiết lập khi Tạo lớp học. Do đó tại giao diện Tạo lớp học cần quy định cụ thể cho đơn vị Lương như: 45 phút, 60 phút.

2. Hệ thống hỗ trợ thiết lập Lương theo từng buổi học, Ngày học nhằm linh hoạt nhất trong việc tính Lương.

3. Khi đã điểm danh sẽ không thay đổi được cơ chế tính lương đã thiết lập.

4. Lương cơ bản hay còn được gọi là Lương cơ hữu sẽ được tính tách bạch với Lương giảng dạy.

5. Việc chi trả Lương có thể tiến hành bất cứ thời điểm nào trong Tháng mà không cần đợi đến cuối Tháng.

 

CÁC BƯỚC THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Giao diện chi Lương. Hệ thống hỗ trợ tính toán tự động Lương giảng dạy theo cơ chế đã thiết lập.

 

Lương cơ bản hay còn được gọi Lương thỏa thuận có thể nhập vào tùy theo Hợp đồng.

 

 

 

Báo cáo tài chính thể hiện việc chi trả Lương.

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm