Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:07, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Quản lý Thi Cử là một module đặc biệt của Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU mà ít hệ thống Quản lý Học viên nào hiện tại có thể cung cấp. Tại TimeEDU người dùng có thể tạo Lịch thi theo Lớp học, Thi tập trung và sau đó cho tiến hành đăng ký Dự thi một cách dễ dàng. Giáo viên có thể tham gia chấm điểm thi và kết quả thi được in ra nhanh chóng.

 

LỊCH THI - QUẢN LÝ THI CỬ

1. Thiết lập lịch thi

- Lịch thi có thể gắn với Lớp học hoặc riêng lẻ như hình thức Thi tập trung

- Các thông tin quan trọng trong Lịch thi: Ngày giờ thi, Môn thi, Lệ phí thi...

 

GIAO DIỆN THIẾT LẬP LỊCH THI

 

 

Thiết lập Giờ thi sẽ ràng buộc các nguyên tắc về đăng ký dự thi, điểm danh dự thi

 

Tùy mỗi trung tâm sẽ có khung điểm khác nhau. Tạo các cấp khung điểm khác nhau và không giao nhau.

 

Chọn Lớp học để tiến hành tạo Lịch thi

 

Điểm số cần tương ứng Logic với khung điểm đã tạo ở Danh mục

 

Giao diện Tạo lịch thi cho Lớp học. Chú ý các thông tin nhằm đảm bảo tính chính xác của Lịch thi.

 

 

Các quy trình cần chú ý trong Quản lý Thi Cử:

2. Đăng ký dự thi

- Học viên phải đăng ký dự thi mới có trong danh sách thi

- Chỉ được phép đăng ký dự thi theo lịch thi trong tương lai

3. Dự thi

- Giáo viên/Giáo vụ tiến hành điểm danh dự thi

- Hệ thống không cho phép điểm danh dự thi trong tương lai

 

GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

 

 

 

Các quy trình cần chú ý trong Quản lý Thi Cử:

4. Chấm điểm thi

- Giáo viên/Giáo vụ tạo khung điểm tại thời điểm tạo Lịch thi

- Chấm điểm từng Môn thi theo khung điểm

- Hệ thống tự động tính toán và đưa ra điểm số trung bình

- Hệ thống hỗ trợ tính theo hệ số môn học

 

GIAO DIỆN CHẤM ĐIỂM THI

 

Chọn danh sách thí sinh dự thi theo lớp học

 

Chấm điểm Môn thi theo khung điểm đã xác lập. Có thể ghi chú thêm kết quả.

 

 

Hệ thống sẽ đánh giá Đậu/Rớt theo thiết lập khung điểm số.

Có thể In phiếu báo điểm cho Học viên.

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm