Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:08, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Bảo lưu và Chuyển lớp là quy trình thường xuyên đối với một Trung tâm Đào tạo như Trung tâm Ngoại ngữ, Trường dạy nhạc. Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với module Tài chính chuyên nghiệp hoạt động như một Tài khoản ngân hàng, giúp dễ dàng thực hiện: Bảo lưu học phí, Chuyển lớp, Đóng học phí, Chuyển học phí...

 

BẢO LƯU - CHUYỂN LỚP - NGƯNG HỌC

1. Hệ thống sẽ tính toán số tiền học phí còn lại dựa trên quy trình Điểm danh

2. Hệ thống sẽ quy đổi số tiền với thời lượng tương ứng

3. Hệ thống sẽ lưu số tiền để tiến hành các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp

4. Quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp rất linh hoạt và đơn giản giúp Trung tâm thao tác một cách nhanh chóng

 

THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

Chọn Học viên tương ứng cần thao tác Bảo lưu, Chuyển lớp

 

 

Tại giao diện này có thể tiến hành Bảo lưu, Chuyển lớp hoặc Ngưng học.

 

Tình trạng Bảo lưu được thể hiện khi tìm kiếm thông tin học viên tại Search Timeline

 

 

Các lưu ý cho quy trình Chuyển lớp:

1. Hệ thống sẽ tính toán số tiền học phí còn lại dựa trên quy trình Điểm danh

2. Hệ thống sẽ quy đổi số tiền với thời lượng tương ứng

3. Hệ thống sẽ lưu số tiền để tiến hành các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp

4. Quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp rất linh hoạt và đơn giản giúp Trung tâm thao tác một cách nhanh chóng

 

THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

 

 

 

Các lưu ý cho quy trình Kích hoạt Bảo lưu và Chuyển lớp mới:

1. Hệ thống sẽ dựa trên số tiền còn lại và quy đổi thời lượng

2. Kích hoạt Bảo lưu có thể Ghi danh lại lớp cũ đang theo học

3. Hoặc Ghi danh vào lớp mới dựa trên số tiền còn lại

 

THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

Tìm kiếm học viên tại giao diện tìm kiếm Timeline nhằm kích hoạt bảo lưu

 

Kiểm tra Tài khoản nhằm kích hoạt số tiền bảo lưu

 

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm