Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
30-11-23, 19:07, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Ngoài việc giảng dạy, Giáo viên sẽ tham gia vào quy trình Điểm danh học viên nhằm đánh giá tính chuyên cần cũng như có sự liên hệ thích hợp với phụ huynh khi cần. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ quy trình điểm danh đa dạng nhằm giảm thiểu thao tác phức tạo như: có thể điểm danh lại, điểm danh tất cả hoặc tích hợp với thiết bị mã vạch để tiến hành điểm danh theo mã học viên.

 

QUY TRÌNH ĐIỂM DANH

1. Chọn đúng Ngày giờ học để tiến hành thao tác điểm danh

2. Hệ thống không cho phép điểm danh trước cho tương lai

3. Nếu nghỉ học có phép vẫn tiến hành điểm danh

4. Khi điểm danh các logic hệ thống sẽ được cập nhật do đó cần lưu ý thao tác chính xác

5. Khi thao tác điểm danh tất cả cần chắc rằng tất cả học viên đã lên lớp

 

Điểm danh là một thao tác cần thiết cho tất cả Trung tâm Quản lý Học viên, điểm danh cung cấp các thông tin quan trọng về tính chuyên cần, sự hiện diện của học viên, việc quản lý học viên của Giáo viên cũng như Trung tâm. Ngoài ra điểm danh là một logic bắt buộc khi Hệ thống cần quy chuẩn thời lượng còn lại của học viên nhằm hỗ trợ các quy trình Bảo lưu, Chuyển lớp, Ngưng học...

 

CÁC BƯỚC THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

Chọn Lớp học tương ứng để tiến hành Điểm danh

 

Chọn Học viên tương ứng để tiến hành Điểm danh

 

 

KIỂM TRA KẾT QUẢ SAU ĐIỂM DANH

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm