Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:08, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU được thiết kế với Module Bán hàng chuyên nghiệp. Sản phẩm nhập vào Kho chính và có thể xuất cho các Kho lẻ (Cở sở) khác nhau đế tiến hành Bán hàng. Quản lý tồn kho chặt chẽ theo nguyên tắc Nhập - Xuất - Tồn. Sản phẩm bán cho Học viên nhanh cho dễ dàng và có thể tích hợp Mã vạch khi bán hàng.

 

QUẢN LÝ KHO - BÁN HÀNG - MODULE POS

1. Nhập Kho tổng:

- Nhập kho là thao tác nhập sản phẩm từ nhà cung cấp

- Hệ thống hỗ trợ nhập theo Lô hàng

 

GIAO DIỆN NHẬP KHO TỔNG

 

Giao diện Nhập kho tổng với Giá vốn, Số lượng nhập, Giá bán

 

 

Các điểm lưu ý khi thao tác Bán hàng:

2. Xuất Kho:

- Xuất hàng từ Kho tổng sang Kho lẻ (hay còn gọi là Cở sở, Trung tâm con)

 

GIAO DIỆN XUẤT KHO LẺ

 

Giao diện xuất Kho lẻ, xuất sang các Trung tâm cơ sở.

 

 

Giao diện Kiểm kê, Xuất nhập tồn quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc Kế toán

 

 

Các điểm lưu ý khi thao tác Bán hàng:

3. Bán Hàng:

- Chọn sản phẩm, số lượng, số tiền cần bán

- Bán hàng hỗ trợ bán cho Học viên với thao tác tìm kiếm Học viên nhanh chóng

 

GIAO DIỆN BÁN HÀNG

 

Giao diện Bán hàng lại Kho lẻ

 

Hỗ trợ tìm kiếm học viên. Hệ thống hỗ trợ Bán hàng tại thời điểm Đóng học phí.

 

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm