Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:09, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Học bù nhằm đảm bảo đủ số giờ lên lớp theo quy định cho Học viên cũng như linh hoạt trong việc thiết lập giảng dạy khi có các sự kiện không nằm trong kế hoạch. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ,  m nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập nghỉ học và học bù linh hoạt nhằm dễ dàng giúp Giáo vụ trong thao tác thiết lập học bù cho học viên cũng như lớp học.

THIẾT LẬP HỌC BÙ, LỚP HỌC BÙ

1. Lớp học bù

- Khi có các sự kiện ngoài kế hoạch trong tương lai

- Chọn ngày giờ nghỉ học tương ứng 

- Thiết lập ngày giờ học bù tương ứng

2. Học viên học bù:

- Học viên nghỉ học có phép cũng như các trường hợp đăng ký học bù

 

THIẾT LẬP NGHỈ HỌC CÓ HỌC BÙ

 

 

 

THIẾT LẬP NGÀY DẠY BÙ

 

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm