Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:07, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ thiết lập Lịch Lễ Tết, Sự kiện nhằm tự động hóa quy trình tạo khung lớp học. Hệ thống sẽ tự động check và thiết lập các Ngày giờ học không trùng với Lịch Lễ Tết. Nguyên tắc vận hành Lịch Lễ Tết thông minh giúp giảm tải lượng công việc quản lý thủ công. Lịch Lễ Tết nên thiết lập từ ngay ban đầu vận hành hệ thống.

 

THIẾT LẬP LỊCH NGHỈ LỄ TẾT

2. Tạo Lớp học:

- Lớp học tạo sau Lịch Lễ Tết sẽ cần vào thiết lập ngày bù tương ứng

- Lớp học tạo trước Lịch Lễ Tết, hệ thống sẽ tự động đẩy ngày tuần hoàn tương ứng

 

 

Chú ý chọn Từ ngày - Đến ngày chính xác và check Dạy bù nếu muốn chuyển ngày học

 

 

Đối với quy trình thiết lập Lịch Lễ Tết cần lưu ý các điểm sau:

2. Tạo Lớp học:

- Lớp học tạo sau Lịch Lễ Tết sẽ cần vào thiết lập ngày bù tương ứng

- Lớp học tạo trước Lịch Lễ Tết, hệ thống sẽ tự động đầy ngày tuần hoàn tương ứng

 

LOGIC LỚP HỌC

 

 

Lớp học có Ngày học trùng với Lịch Lễ Tết sẽ được tự động đẩy lùi theo chu kỳ học

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm