Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:09, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Đây là bước bắt buộc và quan trọng đầu tiên cần thiết lập trên Phần mềm TimeEDU. Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU hỗ trợ cơ chế linh hoạt cho khung thời lượng như 45', 60', buổi, thiết lập nhiều Giáo viên trong một khung giờ, nhiều khung giờ trong một ngày nhằm đáp ứng tất cả mô hình của Trung tâm Ngoại ngữ dành cho người lớn, dành cho Thiếu nhi, Trường Âm nhạc.

 

TẠO LỚP HỌC MỚI

1. Thiết lập Danh mục:

- Ngày giờ học, Môn học, Chương trình học...

2. Thông tin lớp học:

- Học phí lớp học

- Ngày giờ học: Chọn ngày, chọn múi giờ trong ngày, chọn giáo viên, thù lao giáo viên...

- Thời gian học: "Từ ngày - Đến ngày - Thời lượng" theo nguyên tắc tam suất. Chỗ này cần lưu ý chính xác về mặt logic và toán học.

Ngoài ra Hệ thống Phần mềm Quản lý Học viên TimeEDU còn hỗ trợ hàng loạt các tính năng cao cấp như: Lớp liên tục, Cấp lớn, Khóa học, Lớp doanh nghiệp, Tạo lớp nhanh, Copy lớp...

 

THAO TÁC THEO GIAO DIỆN PHẦN MỀM

 

Thiết lập danh mục: Ngày giờ học, Môn học, Chương trình học...

 

 

Giao diện thiết lập Lớp học. Chú ý thông tin về Học phí, Ngày giờ học, Thời lượng - Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc.

 

 

 

Ngày bắt đầu - Thời lượng - Ngày kết thúc: Chú ý nguyên tắc tam suất, quy định về đơn vị thời lượng, chọn Ngày bắt đầu khớp với lịch học.

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm