Tiếng Anh, Đức, Nhật, Hàn, Hoa và Âm nhạc
online, hơn 1.000 tính năng, 100 mô hình
TimeEDU, hiệu suất từng giây
20-11-23, 16:10, Nhóm: Sử Dụng TimeEDU

Hệ thống Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ, Âm nhạc Online - TimeEDU cung cấp Module Quản lý Người dùng linh hoạt nhằm hỗ trợ thêm mới người dùng hệ thống như Giáo viên, Tư vấn viên, Quản lý và các bộ phận phòng ban khác.

 

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

- Quản lý: Vận hành toàn bộ quy trình. Là người thiết lập các nguyên tắt cho Hệ thống vận hành.

- Giáo viên: Tham gia vào hệ thống với các tính năng chính như Điểm danh, Chấm thi, Tương tác với học viên.

- Tư vấn viên: Hay còn được gọi là nhân viên Kinh doanh, nhân viên Sales, sẽ tham gia vào quy trình Ghi danh đóng học phí, Tư vấn cho học viên. 

 

 


Phần Mềm TimeEDU

Đáp ứng hơn 100 Mô hình Trung tâm Ngoại ngữ và Âm nhạc

info@staapi.com | 0944.55.0981

© 2023 TimeEDU.vn

 

Có thể bạn quan tâm